Avís Legal

Avís Legal

 

El titular de la web https://laprevisio.cat (la “Web”) és:

PREVISIÓ TERRASSENCA, MUTUALITAT DE PREVISIÓ SOCIAL A PRIMA FIXA (“La Previsió”)

Rambleta del Pare Alegre, 2 08224- Terrassa (Barcelona)

CIF: V08462095

Correu electrònic:  laprevisio@laprevisio.cat

Inscrita amb el número 0072 en el Registre de Mutualitats de Previsió Social Voluntària de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la Generalitat.

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en el foli 67, volum 25.963, full B-98.036.

 

Condicions d’Ús

L’accés i utilització de la Web per l’usuari comporta l’acceptació de les Condicions d’Ús i de la Política de Privacitat de la Web. Llegeixi atentament aquests Condicions d’Ús i la Política de Privacitat quan es proposi utilitzar la Web, ja que aquestes podran ser modificades a qualsevol moment.

L’usuari es compromet a fer un ús diligent de la Web i de la informació continguda en la mateixa, amb total subjecció a la normativa aplicable i a les Condicions d’Ús.

Encara que La Previsió realitza els seus millors esforços per mantenir la Web en bon funcionament, no garanteix la disponibilitat i continuïtat en l’accés a la Web, ni la inexistència d’errors en els seus continguts, així com tampoc que aquests últims estiguin actualitzats.

Tant l’accés a la Web com l’ús que pugui fer-se de qualsevol informació que conté es realitzen sota la responsabilitat exclusiva de l’usuari. La Previsió no es responsabilitza de qualssevol danys o perjudicis que poguessin derivar-se, directament o indirectament, de l’accés o ús de la informació continguda a la Web ni de cap dany o perjudici al programari o maquinari de l’usuari que es derivi de l’accés o ús de la Web.

A la Web poden incloure’s diferents enllaços que permeten a l’usuari accedir a altres llocs web (“Links”). En cap cas l’existència de Links comporta identificació o conformitat de La Previsió amb les manifestacions, continguts o serveis proporcionats a través d’aquests Links i La Previsió no es fa responsable dels mateixos.

Tots els drets de propietat intel·lectual sobre els textos, imatges, vídeos, disseny gràfic, codi font, marques, noms comercials i altres elements que integren la Web (“Continguts”) són titularitat de La Previsió o dels seus llicenciadors. L’ús de la Web per l’usuari no suposa la cessió de cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre la Web i els Continguts. Queda expressament prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció o qualsevol altra forma de difusió dels Continguts no autoritzada expressament per escrit per La Previsió.

L’accés i utilització de la Web es regirà i interpretarà de conformitat amb la legislació espanyola.

 

 Xarxes Socials

La Previsió duu a terme activitats en diferents xarxes socials. L’usuari és conscient que aquestes xarxes socials i La Previsió són serveis diferents i sense relació alguna, com així també que les directrius d’ús d’aquestes són diferents. L’usuari haurà de complir amb els termes d’ús de cadascun dels llocs web de les xarxes socials si desitja accedir als seus serveis. Per a més informació, consulti els Avisos Legals de les xarxes socials en les quals La Previsió pot dur a terme aquestes activitats.